Konkurss Laimē ģimenes kalendāru

Izpildi nosacījumus un laime ģimenes kalendāru.
Izloze 16.12.2020.
Tiks izlozēti divi kalendāri:
1.starp FB sekotājiem.
2.starp IG sekotājiem.

NOTEIKUMI:
FB: seko Uhh Design lapai, komentārā atzīmē 2 draugus un dalies ar šī konkursa postu.
IG: seko Uhh Design lapai, komentārā atzīmē 2 draugus.

TIKAI tie, kas ir izpildījuši visus noteikumus var tik pasludināti par konkursa uzvarētājiem.
Uzvarētājs tiek atrasts izlozes kārtībā izmantojot kādu no online pieejamām izlozes programmām.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:
Balvas saņemšanas noteikumi: Uzvarētājs balvu var saņemt personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Uhh Design veikalā Biķernieku ielā 23 vai arī ar pasta/kurjera starpniecību. Visus izdevumus, kas saistīti ar balvas nogādāšanu laimētāja izvēlētajā adresē sedz pats laimētajs. Laimētājam visi attēli un nepieciešamā informācija, kas jāiekļauj maketā ir jānosūta uz Uhh Design SIA e-pastu info@uhh.lv vismaz 7 darba dienas pirms plānotā balvas saņemšanas datuma. Uzņēmums Uhh Design SIA balvu izsniedz līdz 30.12.2020. Ja laimētājam nav iespējas saņemt balvu noteiktajā laikā, tad to varēs izņemt viena mēneša laikā pēc noteiktā balvas izņemšanas termiņa, par to laicīgi, vismaz 2 darba dienas iepriekš, informējot balvas izgatavotāju. Ja laimētājs noteiktajā papildus laikā nav ieradies un nav izņēmis balvu uzņēmums Uhh Design SIA izgatavoto balvu vairs neglabā un drīkst to iznīcināt.
Ja balvas laimētājs ir paziņots, bet nav pieteicies balvas saņemšanai 5 kalendāro dienu laikā, tad konkursa organizētājs Uhh Design SIA ir tiesīgs nodot balvu citam tā paša konkursa dalībniekam, kas izpildījis visus konkursa noteikumus.
Uzņēmums patur tiesības mainīt un pievienot papildus kritērijus atbilstošI konkursa tēmai, produktam, mērķauditorijai un citiem reklāmas mērķiem.

Izpildi nosacījumus un laime ģimenes kalendāru. Izloze 16.12.2020. Tiks izlozēti divi kalendāri: 1.starp FB sekotājiem. 2.starp IG sekotājiem.