Distances līgums

Līguma versija Nr.1/2022


DISTANCES LĪGUMS
Līguma puses un vispārīgā informācija

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “Uhh Design”, reģistrācijas numurs: LV40003812757, juridiskā adrese: Rīga, Biķernieku iela 23 (turpmāk -Pārdevējs), no vienas puses, un fizisku rīcībspējīgu personu, kura:

1) izmantojot interneta vietnē: www.uhh.lv (turpmāk – Interneta vietne) pieejamo pakalpojumu pirkšanas formu, vai
2) nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: info@uhh.lv par nepieciešamo pakalpojumu un savus personas datus (turpmāk – Pasūtītājs),

izsaka vēlmi iegādāties, pasūta vai iegādājas jebkuru no Interneta vietnes iekļautām Precēm ar vai bez Pakalpojumiem, no otras puses (abi kopā turpmāk saukti – Puses), noslēdz šo Distances līgumu (turpmāk – Līgumu).

• Šā līguma 1.punktā noteikta visu Pārdevēja Pakalpojuma iegādes kārtība; 2. noteikti katras Pakalpojumu grupas atsevišķie noteikumi, bet 3.- 8.punktā minētie noteikumi attiecas uz visa veida Precēm ar vai bez Pakalpojumiem, kuru pasūtījums noformēts ar Pārdevēja Interneta vietnes starpniecību.

• Šā Līguma noteikumi neattiecas uz pirkumiem, kas netiek noformēti ar Interneta vietnes starpniecību un, kuras tiek pārdotas saskaņā ar individuālu vienošanos starp Pārdevēju un klientu.

• Šā Līguma noteikumi neattiecas uz Interneta vietnes informatīvo saturu, kurš pieejams vietnes lietotājiem bez maksas.

• Uz šo Līgumu ir attiecināmi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”.

1. Pakalpojumu pasūtīšanas, piegādes un apmaksas vispārīgie noteikumi.

1.1. Pārdevējs Interneta vietnē piedāvā un piedāvās dažāda veida reklāmas un labiekārtošanas produktus (prezentreklāmai, dāvanas personalizācijai, zīmes, izkārtnes, maketēšanas darbus, kā arī dažādas gatavas un/vai pasūtāmas preces mājokļa labiekārtošanai), kas pieejami Pārdevēja Interneta vietnē.
1.2. Pārdevējs patreiz Interneta vietnē piedāvā Preces un Pakalpojumus tikai par vienreizējusamaksu (bez regulāro maksājumu rakstura).
1.3. Lai iegādātos Preces un Pakalpojumus, Pasūtītājam ir saistoši turpmāk minētie noteikumi:

1.3.1. Preču iegādes ar papildus pakalpojumu vai bez noformēšanu un pirkšanu (digitālā satura gadījumā arī saņemšanu) īsteno, veicot apmaksu ar maksājuma karti vai internetbanku, ko var noformēt 24 stundas diennaktī;
1.3.2. Pasūtītājs Interneta vietnē iepazīstas ar Preci, tā aprakstu, un cenu, kā arī pats izvēlas sev interesējošo Preci vai Pakalpojumu saskaņā ar tā nosaukumu; Pasūtītājs veic klikšķi uz interesējošās Preces nosaukuma, pēc kā Interneta vietnē tiek piedāvāts preces un pakalpojuma (ja tiek veikts personalizēts pasūtījums) apraksts ar Preces būtisko informāciju. Pasūtītājs novērtē konkrētās Preces un, ja nepieciešams arī Pakalpojuma piemērotību savām vajadzībām;
1.3.3. ja Pasūtītājs vēlas iegādāties Preci ar vai bez personalizācijas Pakalpojuma, jāveic klikšķis uz komandas “Pievienot grozam”, pēc kā Pasūtītājs var atlasīt vēl citas Preces, vai arī pabeigt izvēlētās Preces iegādi;
1.3.4. lai pabeigtu jau izvēlēto Preču iegādi, jāveic klikšķis uz pirkuma groza piktogrammas Interneta vietnes izvēlnes paneļa labajā pusē, kur jābūt redzamai kopējā iepirkuma groza pirkuma summai; atverot iepirkuma groza sadaļu Interneta vietnes, jaunā izklājlapā tiek atspoguļoti visi Pasūtītāja izvēlētie un iepirkuma grozā ievietotie Produkti un Pakalpojumi, katras Preces un Pakalpojuma vienas vienības cena, daudzums un Preču un Pakalpojumu kopīgāvisu vienību summa un pievienotās vērtības nodokļa summa (“Kopā”);
1.3.5. ja Pasūtītājs vēlas mainīt pirkumu, iepirkuma grozā pirms apmaksas veikšanas var koriģēt Preču ar vai bez Pakalpojuma (piemēram, pasūtīto produktu skaits) daudzumu (to samazinot vai palielinot), klikšķinot uz pluss vai mīnuss zīmes. Pēc Preču ar vai bez Pakalpojumu skaita koriģēšanas darbības jāklikšķina uz komandas “Atjaunot grozu”. Gadījumā, ja konkrētās Preces ar vai bez Pakalpojuma skaits iepirkuma groza sadaļā tiks samazināts līdz nullei un atjaunināts, iepirkumu grozs būs tukšs, tad Preču un Pakalpojumu izvēle jāsāk no jauna;
1.3.6. ja Pasūtītājs vēlas iegādāties izvēlēto Preci ar vai bez Pakalpojuma, jāuzbrauc ar peles kursoru uz iepirkuma somas, kas atrodas ekrāna labajā augšējā stūrī, atveras lodziņš ar iespējām “Apskatīt grozu” – augšpusē, vai “Veikt pasūtījumu” lodziņa apakšā. Ja nospiedīsiet “Apskatīt grozu”, atvērsies saraksts ar grozā pievienotajiem produktiem, kur varat veikt izmaiņas samazinot vai palielinot vienību skaitu. Ja groza saturs un skaits atbilst pircēja vēlmēm, tad nepieciešams klikšķināt uz “Veikt pasūtījumu”, kas aizvedīs uz pasūtījuma noformēšanas lapu. Ja sākotnējā mazajā logā, kas atveras uzbraucot ar peles kursoru uz iepirkuma somas lapas augšējā labajā stūrī, izvēlēta virtuālā poga “Veikt pasūtījumu”, tad uzreiz atveras pieteikuma forma “Pasūtījuma noformēšana”, kurā jāaizpilda obligātie, bet pēc Pasūtītāja izvēles arī fakultatīvie datu lauki. Informācija par personas datu apstrādi iekļauta attiecībā uz iesniegtajiem personas datiem ir iekļauta Pārdevēja privātuma politikā;
1.3.7. pērkot jebkuru no Precēm ar vai bez Pakalpojumiem, Pasūtītājs izvēlas vienu no norādītajiem maksājuma veidiem: maksājumu par pārskaitījumu, maksājumu ar internetbanku vai maksājumu ar maksājuma karti. Apmaksu nevar veikt, kamēr Pasūtītājs neapstiprina, ka piekrīt šā Līguma

noteikumiem (pēc šī Līguma izlasīšanas interneta vietnē,ieliekot atzīmi pie apliecinājuma “Esmu iepazinies un piekrītu Distances līgumam”);
1.3.8. izvēloties apmaksas veidu “Ar bankas pārskaitījumu” Pārdevējs nosūta Pasūtītājam uz pieteikumā formā norādīto e-pasta adresi
šo distances līgumu un rēķinu, kas ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa un kopā ar šo Līgumu veido kopīgos Līguma noteikumus, kas saistoši Pasūtītājam. Visu Preču ar vai bez Pakalpojumu galīgā cena tiek norādīta pirms apmaksas veikšanas un tiek skaidri atspoguļota arī uz Pasūtītāja e-pasta adresi piegādātajā rēķinā PDF formāta datnē un tā norēķinu veikšanas gadījumā netiek izmainīta;
1.3.9. Rēķins par Pakalpojumiem tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Lai saņemtu Preces ar vai bez Pakalpojumu atbilstoši noformētajam pasūtījumam, rēķina apmaksa Pasūtītājam jāveic pilnā apmērā līdz rēķinā norādītajam apmaksas datumam un noteiktajā kārtībā, norādot pārskaitījuma informācijas laukā līguma-rēķina numuru (norādīts rēķina labajā pusē, piemēram AR6180).
1.3.10. Uzmanību! Izvēloties apmaksas veidu “ar bankas pārskaitījumu”, iegādātās Preces bez Pakalpojuma izsniegsim tikai nākamajā darba dienā pēc rēķina apmaksas saņemšanas. Preču ar Pakalpojumu izgatavošana tiks uzsākta nākamajā dienā pēc rēķina apmaksas saņemšanas, un tiks izgatavotas atbilstoši norādītajiem izgatavošanas termiņiem pie izvēlētās Preces ar Pakalpojumu, vai izņēmumu gadījumos atbilstoši Pārdevēja atsevišķi norādītajiem termiņiem par Preču ar Pakalpojumu izgatavošanu, kas piemērojami, ja tā ir individuāli izgatavojama Prece ar Pakalpojumu vai kopējais pasūtīto Preču ar Pakalpojumu skaits ir lielāks par uzreiz pieejamo Preču skaitu vai Pakalpojums ir laikietilpīgs pasūtīto Preču skaita vai paša Pakalpojuma vizuālā risinājuma dēț. Ja vēlaties Preces ar vai bez Pakalpojuma saņemt ātrāk, aicinām izvēlēties apmaksas veikšanu ar maksājuma karti vai internetbanku.
1.3.11. Jebkura maksājuma pārtraukšanas gadījumā, apmaksas process jāsāk no jauna. Ja izvēloties apmaksas veidu “ar bankas pārskaitījumu” rēķins navapmaksāts līdz rēķinā norādītajam apmaksas datumam vai rēķins ir apmaksāts daļēji, tad tas var tikt anulēts un Pakalpojuma iegāde jāsāk no jauna. Ja rēķins tiks apmaksāts pēc tā anulēšanas, tad par apmaksātās summas izmantošanu sazināsimies ar Pasūtītāju.
1.3.12. Veicot apmaksu ar internetbanku vai maksājuma karti, uz Pasūtītāja e- pasta adresi tiek automātiski nosūtīts rēķins PDF formātā, kurā būs iekļauta tā informācija, kas tika norādīta aizpildot formu sadaļā “Pasūtījuma noformēšana”.
1.3.13. Noslēgtos līgumus Pasūtītājam vēlāk nav iespējams apskatīties Interneta vietnē un Līguma apliecinājums ir šis līgums un rēķins PDF formātā.

2. Preču ar Pakalpojumu atsevišķie noteikumi.

2.1. Ja pie Preču ar Pakalpojumu pirkšanas Pasūtītājs ir izvēlējies iespēju “Maketa saskaņošana IR nepieciešama”, tad pēc Preču ar Pakalpojuma (piemēram, vīna kaste ar personalizāciju) apmaksas saņemšanas, bet ne vēlāk kā pēc 2

dienām, Pārdevējs nosūta uz Pasūtītāja norādīto e- pasta adresi vizuālo risinājumu (turpmāk tekstā “Makets”) aplūkošanai, pārbaudei un saskaņošanai. Maketa veidlapa uzskatāma par Preces ar Pakalpojumu līguma sastāvdaļu. Pasūtītājs var veikt izmaiņas Maketā 3 (trīs) reizes bez maksas. Ja Pasūtītājam nepieciešamas papildus izmaiņas Preces ar Pakalpojumu Maketā, tad par to var tikt aprēķināta papildus samaksa atbilstoši Maketā norādītajam cenrādim, par ko nepieciešamības gadījumā tiks piestādīts papildus rēķins, kas tiks nosūtīts uz Preču ar Pakalpojumu Pircēja pirkuma brīdī norādīto e- pastu.
Ja pie Preču ar Pakalpojumu pirkšanas Pasūtītājs ir izvēlējies iespēju “Maketa saskaņošana NAV nepieciešama”, tad Pārdevējs bez papildus saskaņošanas ar Pasūtītāju veic Preču ar Pakalpojumu izgatavošanu atbilstoši līguma 1.3.10.punktam. Izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs nav sniedzis visu nepieciešamo informāciju Preču ar Pakalpojumu precīzai izgatavošanai.
2.2. Pārdevējs par saskaņotu un Pasūtītāja apstiprinātu Maketu var pieņemt Pasūtītāja rakstisku atbildi savstarpējā e-pastu sarakstē, kas norit starp Pārdevēja pārstāvi un Pasūtītāju abu pušu norādītajos e-pastos. Ja Pasūtītājs 2 dienas nav sniedzis atbildi uz e-pastu, kā arī nav atbildējis un citiem Pārdevēja centieniem sazināties ar Pārdevēju (telefona zvans vai jebkāda veida mobilā īsziņa uz pasūtījuma noformēšanas brīdī norādīto telefona numuru), arī gadījumos, kad pie Preču ar Pakalpojumu pirkšanas Pasūtītājs ir izvēlējies iespēju “Maketa saskaņošana NAV nepieciešama”, bet tāda tomēr ir bijusi nepieciešama atbilstoši šī līguma 2.1. punktam, tad Pasūtītājs veic Preču ar Pakalpojumu izgatavošanu atbilstoši pēdējam Pārdevēja sagatavotajam un Pasūtītājam nosūtītajam Maketam, un nenes nekādu atbildību par vizuālā risinājuma neatbilstībām Pasūtītāja iecerēm, un Pasūtītājs nevar pieprasīt atmaksu par izgatavoto Preci ar Pakalpojumu.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Pasūtītājs apņemas:
3.1.1. Pirms katra pasūtījuma veikšanas iepazīties ar Interneta vietnes Līguma noteikumiem un Privātuma, kā arī sīkdatņu politiku;
3.1.1. noformējot jebkuru Preču ar vai bez pakalpojuma pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt pasūtījumu pilnā apmērā un sagatavot rēķinu;
3.1.3. savlaicīgi apmaksāt Preču ar vai bez Pakalpojumu saskaņā ar Rēķinā norādīto apmaksas termiņu un noteikumiem;
3.1.4. atteikties no pasūtījuma par Preci bez Pakalpojuma var 24h laikā pēc rēķina par pasūtījumu apmaksas vai no pasūtījuma par Preci ar Pakalpojumu 6h laikā pēc rēķina par pasūtījumu apmaksas.
3.1.5. Pasūtītājam ir tiesības uz to, ka bankas pārskaitījuma gadījumā apmaksu viņa/-as labā veic cita persona, taču apmaksas informācijas laukā jābūt iekļautai informācijai par rēķina numuru.

3.2. Pasūtītājam ir tiesības:

3.2.1. saņemt Pakalpojumu atbilstoši veiktajam Preču ar vai bez Pakalpojuma aprakstam unprasībām;
3.2.2. neskaidrību gadījumā par P r e č u a r v a i b e z P a k a l p o j u m a sniegšanu un/vai saņemšanu vērsties pie Pārdevēja ar jautājumiem;
3.2.3. Gadījumā, ja Pārdevējs pārceļ vai pagarina pasūtījuma izpildes laiku, Pasūtītājs var atteikties no Preces ar vai bez Pakalpojuma, saņemot atpakaļ pilnu rēķina summu, izņemot gadījumus, kad pasūtījums ir jau daļēji izpildīts un atlikušo pasūtījumu nav iespējams izpildīt noteiktajā termiņā no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ (piem., sabojājusies tehnika, nepieciešamie izejmateriāli nav pieejami līdz noteiktajam pasūtījuma izpildes datumam vai citi), šādā gadījumā var pieprasīt atmaksu tikai par neizpildīto pasūtījuma
daļu.
3.2.4. izmantot šajā Līgumā noteiktās Pasūtītāja iespējas.

3.3. Pārdevējs apņemas:

3.3.1. sagatavot Pasūtītāja apmaksātās Preces bez Pakalpojuma atbilstoši interneta vietnē Pasūtītāja veiktajam pasūtījumam un Pasūtītāja sniegtajiem datiem;
3.3.2. sagatavot Pasūtītāja apmaksātās Preces ar Pakalpojumu Maketu atbilstoši Pasūtītāja sniegtajai informācijai, datiem, tai skaitā arī pievienotajiem digitālajiem dokumentiem, ja tādi tikuši pievienoti veicot Preces ar Pakalpojumu pasūtījumu interneta vietnē www.uhh.lv, kā arī izgatavot Preci ar Pakalpojumu atbilstoši pēdējam saskaņotajam Maketam saskaņā ar šī līguma 2.2.punktu, un ievērojot apmaksāto Preces ar Pakalpojumu pasūtījuma vienību daudzumu.
3.3.3. sniegt pilnīgu informāciju par Pakalpojumu;
3.3.4. savlaicīgi informēt (arī elektroniski) Pasūtītāju par Preces ar vai bez pakalpojuma pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja Preces ar vai bez Pakalpojumu pasūtījuma izpildes laikā mainās Preces ar vai bez Pakalpojuma izpildes termiņi vai gatavā pasūtījuma izsniegšanas vieta;
3.3.5. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par saņemto Preces ar vai bez Pakalpojumu un sniegt Pasūtītājam rakstisku atbildi pēc būtības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
3.3.6. ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā.

3.4. Pārdevējam ir tiesības:

3.4.1. pēc Preces ar vai bez Pakalpojumu pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā uz norādītajiem kontaktiem sazināties ar Pasūtītāju, lai precizētu

Preces ar vai bez Pakalpojumu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci ar vai bez Pakalpojumu, vai Pasūtītāju;
3.4.2. neuzsākt Preces ar vai bez Pakalpojuma pasūtījuma izpildi un neizsniegt Preces, ja nav saņemta Preces ar vai bez Pakalpojumu apmaksa saskaņā ar noteikumiem par pasūtījumu izpildes un apmaksas kārtību;
3.4.3. mainīt pasūtījumu izpildes datumu un termiņus, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
3.4.4. ja Pasūtītājs neizņem pasūtīto un apmaksāto Preci ar Pakalpojumu 30 dienu laikā, tad Pārdevējam ir tiesības rīkoties ar Pasūtītāja apmaksāto Preci ar Pakalpojumu pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā arī iznīcināt;
3.4.5. publicēt pasūtītās Preces ar Pakalpojumu fotoattēlus to ražošanas un apstrādes procesā, kā arī kā gatavu produktu, izņemot gadījumos, kad pasūtītājs tam nepiekrīt un tas ir apliecināts rakstiskā vēstulē. Pasūtīto Preču ar Pakalpojumu fotoattēlu publicēšana norit saskaņā ar likumu par Fizisko personu datu aizsardzību;
3.4.6. pārtraukt iespēju noformēt pasūtījumus, ja Preču ar vai bez Pakalpojumu skaits ir ierobežots.

4. Pretenziju izskatīšanas kārtība.

4.1. Pretenzijas Pārdevējam drīkst izteikt tikai Pasūtītāji, kuri ir uzsākuši un veikuši Pasūtījuma noformēšanu vai veikuši Preces ar vai bez Pakalpojumu apmaksu Pārdevējam. Personas, kuras apmeklē Interneta vietni, bet nav veikušas Preces ar vai bez Pakalpojumu pasūtījumu, var sniegt tikai ierosinājumus Interneta vietnes sadaļā “Kontakti” un “Sazinieties ar mums”.
4.2. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas par Preces ar vai bez Pakalpojuma kvalitāti,Pasūtītājam jāvēršas pie Pārdevēja ar attiecīgu rakstiski noformētu iesniegumu, to nosūtot ar ierakstītu vēstuli uz Pārdevēja juridisko adresi vai e-pasta adresi, pēdējā gadījumā pretenziju parakstot ar elektronisko parakstu.
4.3. Pārdevējs 10 (desmit) dienu laikā izskata saņemto pretenziju un gadījumā, ja Pārdevējs atzīst atbilstoši Līguma 1.punktam iesniegto Pasūtītāja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs 1 (viena) mēneša laikā no minētās pretenzijas saņemšanas dienas veic visas nepieciešamās darbības, lai Pasūtītāja pretenzijā minētos iebildumus novērstu.
4.4. Pārdevējs atbild arī uz neparakstītu iesniegumu pēc būtības (piemēram, e- pasta formā vai telefoniski), taču šādā gadījumā netiek izsniegti personas dati,netiek noformēts pieteikums pasūtījuma samaksātās summas atmaksai, kā arī netiek realizētas atteikuma tiesības vai citi personīgi risināmi jautājumi.

5 Atbildība un strīdu izšķiršana.

5.1. Pusēm izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam, pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Preču sniedzēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu rezultātā (piemēram, Pasūtītājam tiek atslēgts interneta tīkls vai tml).

5.2. Pārdevējs nav atbildīgs par nosūtīto Maketu nesaņemšanu laikā, pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies Pasūtītāja sakaru, neatbilstošu iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ (t.sk. datorvīrusi), laika zonu starpību, pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē Pasūtītāja pusē vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Pakalpojuma sniedzēja gribas un kontroles.
5.3. Pārdevējs neatbild un negarantē Preces ar vai bez Pakalpojuma atbilstību jebkādām Pasūtītāja subjektīvajām vēlmēm vai izmantošanas mērķiem. Pārdevējs neatbild, ja Pasūtītājs savas tiesības neizmanto vai izmanto neatbilstoši.
5.4. Preces ar vai bez Pakalpojumu saturs ir atbilstošs tās saņemšanas datumā. Pārdevējs neatbild par jau iegādātā un izmantotā satura atjaunošanu pēc Preces ar vai bez Pakalpojumu saņemšanas, ja pēc satura iegādes ir grozīti Eiropas Savienības vai Latvijas normatīvie akti, Datu valsts inspekcijas vai tiesu prakse, kura rezultātā Pakalpojuma saturs daļēji vai pilnībā atšķirtos. Šim mērķim Pārdevējs turpmāk piedāvā iegādāties atjauninātu Preci ar vai bez Pakalpojumu vai ievieto komentārus atbilstošā Interneta vietnes sadaļā ar vispārīgu informāciju par izmaiņām.
5.5. Puses atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ. Zaudējumu esamība jāpierāda Pusei, kura pieprasa tos atlīdzināt. Visos gadījumos Preces pakalpojuma sniedzēja atbildība nepārsniedz Pasūtītāja samaksāto naudas summu Pārdevējam konkrētā pasūtījuma ietvaros

6 Strīdu izšķiršana.

6.1. Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Pusēm var rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses vienojas risināt savstarpēju sarunu ceļā.
6.2. Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem var tikt nodots izšķiršanai tiesā.
6.3. Ja Pārdevējs atzīst Pasūtītāja iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Pasūtītājs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Pasūtītāju neapmierina Pakalpojuma sniedzēja piedāvātais strīda risinājums, Pasūtītājam ir tiesības izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas vai arī vērsties pret Pārdevēju Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7 Atteikuma tiesības.

7.1. Pasūtītājam, kā patērētājam, ir tiesības ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces bez pakalpojuma pasūtījuma noformēšanas (izrakstīts nosūtīts rēķins) un no šī Līguma noslēgšanas dienas, atteikties no preces un lauzt šo Līgumu, neminot iemeslu.
7.2. Pasūtītājam, kā patērētājam, ir tiesības ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laika no Preces ar pakalpojumu pasūtījuma saņemšanas atteikties no Preces ar

pakalpojumu tikai sekojošos gadījumos:
-Prece ir izgatavota neatbilstoši saskaņotajam vizuālajam risinājumam/maketam.
-Prece ar pakalpojumu ir izgatavota neievērojot noteiktos izgatavošanas termiņus un nav bijuši individuāli saskaņoti pēc darījuma noformēšanas.
-Prece ar pakalpojumu izgatavota uz/no cita materiāla un tā maiņa nav bijusi saskaņota ar Preces ar pakalpojumu pircēju. Atteikuma tiesību sniegšana ir pabeigta atteikuma tiesību izmantošanas termiņa beigās.
7.3. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Līguma noslēgšanas dienas,
t.i. ar brīdi, kad Pasūtītājs sadaļā “Noformēt pasūtījumu” vai “Veikt pasūtījumu” ir veicis Preces ar vai bez pakalpojumu pasūtījumu, noklikšķinot uz “Veikt pasūtījumu”. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Pasūtītājs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
7.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pasūtītājam jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot Pārdevējam uz e-pastu: info@uhh.lv pareizi aizpildītu Līguma pielikumā esošā atteikuma veidlapu vai nepārprotamu paziņojumu brīvā formā par vēlēšanos atteikties no Preces ar vai bez pakalpojumu, norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un Pirkuma vai saņemtā rēķina numuru.
7.5. Ja Pasūtītājs izmanto atteikuma tiesības savlaicīgi, šis Līgums tiek izbeigts un Pārdevējs atmaksā Pasūtītājam no viņa saņemtos maksājumus ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ticis informēts par lēmumu atteikties no Līguma. Atmaksa tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pasūtītājs izmantojis sākotnējam darījumam, ja vien Pasūtītājs nav skaidri paudis vēlmi to darīt citādi un ir pilnībā norādījis atmaksas rekvizītus. Pakalpojumu sniedzējs neatbild par Pasūtītāja iesniegto rekvizītu kļūdām vai neatbilstību Pasūtītāja datiem. Ja kļūdainu iesniegto datu dēļ atmaksājamie naudas līdzekļi ir aizskaitīti citai personai vai uz citu norēķinu kontu, tad atmaksātā maksa par Preci ar vai bez pakalpojumu netiek vēlreiz atmaksāta uz pareizu Pasūtītāja norēķinu kontu.
7.6. Ja Pasūtītājs izmanto atteikuma tiesības pēc Preces ar vai bez pakalpojumu saņemšanas, tad Pasūtītājam ir pienākums kopā ar atteikuma pieteikuma iesniegšanu atgriezt arī saņemtās Preces ar vai bez pakalpojumu to sākotnējā saņemšanas stāvoklī un kārtībā, kā arī to oriģinālajā iepakojumā, ja tāds ir ticis izmantots. Preces ar vai bez pakalpojumu, kas tiek atgrieztas Pārdevējam ir jānogādā Pārdevēja mītnes vietā, veikalā Biķernieku ielā 23, Rīgā, LV-1039, Latvijā ierodoties klātienē vai, iepriekš rakstiski vienojoties, izmantojot jebkurus citus abpusēji ērtus piegādes veidus.
7.7. Atteikumu var iesūtīt/iesniegt tikai Preces ar vai bez pakalpojumu pircējs.
7.8. Pārdevējs, saņemot atteikuma pieteikumu, vienas darba dienas laikā paziņo Pasūtītājam par tā saņemšanu, nosūtot paziņojumu uz Pasūtītāja atteikuma veidlapā vai brīvas formas paziņojumā norādīto e-pasta adresi.
7.9. Pasūtītājs var iepazīties ar papildu informāciju par atteikuma tiesībuīstenošanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā: http://www.ptac.gov.lv.

Atteikuma veidlapa atrodama interneta vietnē www.uhh.lv

8 Citi noteikumi.

8.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pasūtītājs atbilstoši Līguma noteikumiem ir veicis Preces ar vai bez pakalpojumu pasūtījumu un Pasūtītājam ir nosūtīts rēķins (vai arī veikta apmaksa ar internetbanku vai maksājuma karti). Līgums ir noslēgts uz laiku līdz saistību izpildei.
8.2. Pasūtītājs, pirms apmaksas veikšanas, atzīmējot piekrišanu šā Līguma noteikumiem apliecina, ka visi Līguma noteikumi viņam ir skaidri saprotami, un uzņemas tos pildīt pilnā apjomā.
8.3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt noteikumus, tos publicējot Interneta vietnes sadaļā. Pasūtītājam tiek piemērota to noteikumu redakcija, kas ir spēkā Preces ar vai bez pakalpojumu noformēšanas uzsākšanas brīdī.
8.4. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.5. Gadījumā, ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē pārējos šā Līguma noteikumus.

PIEPRASĪT CENU

Reģistrējies un saņem jaunumus uz e-pastu!